You are here

Склад майна компанії-боржника для розрахунків з кредиторами

Зміст:

Підстави виникнення ознак неспроможності

Ефективність роботи комерційного підприємства залежить від безлічі факторів. Так, в їх число входять підбір найбільш вигідних умов поставки необхідної сировини, постійний контроль ефективності виробництва, налагодження чітко працюючої дилерської мережі. Крім того, на кінцевий результат накладає свій відбиток затребуваність того виду продукції або послуг, виробництво яких є основним видом діяльності для даного підприємства.

економічний підйом

Нарешті, значний ефект на результати діяльності комерційної організації надає загальна економічна ситуація. Так, в період економічного підйому люди вільніше ставляться до грошей, роблять більше витрат, і, відповідно, прибуток компаній, що продають товари і надають послуги, має тенденцію до зростання. В період економічної нестабільності, навпаки, люди більш акуратно ставляться до грошей і прагнуть по можливості скоротити необхідні витрати, що тягне за собою скорочення прибутку комерційних компаній.

Таким чином, вплив хоча б одного з цих факторів може зробити помітний негативний вплив на ефективність роботи компанії. Якщо ж несприятливу дію таких чинників посилюється недостатньою увагою до контролю за витратами підприємства, його фінансове становище може виявитися досить складним.

Контроль за доходами та видатками

Зокрема, це може виразитися в тому, що організація виявиться нездатною виконати свої фінансові зобовязання, передбачені умовами договору, укладеного з одним або кількома контрагентами. В цьому випадку щодо неї може бути ініційована процедура банкрутства, визначена конкурсна маса і проведені інші дії.

У деяких випадках такі фінансові труднощі можуть носити тимчасовий характер: наприклад, вони можуть бути повязані з виникненням касового розриву або необхідністю проходження 3-денного терміну для проведення платежу через банк. В інших ситуаціях причини таких фінансових труднощів можуть бути трохи більш серйозними: так, наприклад, негативний вплив на фінансовий стан компанії може надати значний обсяг дебіторської заборгованості, тобто грошових коштів, належних для отримання від покупців, які вже отримали товар або послугу, що не не сплатили її, або інших контрагентів, що мають непогашену заборгованість перед компанією.

Якщо обсяг дебіторської заборгованості можна порівняти з кредиторської, тобто з розміром непогашеної заборгованості самого підприємства перед його контрагентами (наприклад, постачальниками, які здійснили поставку сировини або матеріалів), така ситуація може ускладнити виконання фінансових зобовязань даного підприємства.

ознаки банкрутства

банкрутство

Оскільки невиконання прийнятих на себе фінансових зобовязань фізичною особою є вельми значущим фактом для економіки країни, чинне законодавство містить значну кількість положень, спрямованих на врегулювання відносин у цій сфері. Основним нормативно-правовим актом, що описує порядок дій самої компанії, що відчуває фінансові труднощі, її контрагентів та інших субєктів, залучених у взаємодію з нею в цій ситуації, є Федеральний закон № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" . Зазначений нормативно-правовий акт, зокрема, передбачає можливість впливу тимчасових факторів, наприклад, таких, які описані вище, на фінансовий стан підприємства.

Тому стаття 3 зазначеного Закону встановлює, що ознакою банкрутства компанії є недотримання нею взятих на себе фінансових зобовязань протягом тимчасового періоду, що становить не менше 3-х місяців з дня настання дати, в яку такі зобовязання повинні були бути виконані.

Арбітражний суд

Якщо комерційна організація не погашає своїх боргових зобовязань протягом зазначеного тимчасового періоду і більш, контрагент, перед яким у розглянутій комерційної компанії є непогашена заборгованість, має право звернутися до арбітражного суду з позовною заявою про визнання компанії-неплатника банкрутом. Разом з тим при оформленні такої позовної заяви слід враховувати, що до того, як звернутися в арбітражний суд з вимогою, кредитор повинен отримати документ, що підтверджує факт наявності у боржника непогашеного зобовязання перед ним. В якості такого документа може виступати рішення судового органу про стягнення заборгованості з такої організації.

Така вимога встановлена пунктом 2 статті 7 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" з метою забезпечення обґрунтованості вимог позивачів про ініціювання процедури банкрутства щодо комерційних компаній.

Визнання організації-боржника банкрутом

Федеральний закон

Арбітражний суд, отримавши позовну заяву від кредитора, оформлене у відповідності з усіма правилами чинного законодавства і забезпечене необхідними документами, що підтверджують правомочність вимог заявника, здійснює розгляд усіх представлених доказів і обставин справи і виносить рішення з даного питання. При цьому слід мати на увазі, що навіть в разі, якщо документи, подані позивачем, підтверджують правоту його позиції, суддя має право не визнавати боржника банкрутом, давши організації-відповідача можливість спробувати вирішити свої фінансові проблеми.Зокрема, відповідно до Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)", щодо організації, що має ознаки банкрутства, можуть бути застосовані процедури спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління або інші інструменти, які можуть дозволити їй розрахуватися з кредиторами.

Однак якщо, розглянувши всі обставини справи, суддя прийде до висновку, що заходи, передбачені чинним законодавством в якості інструментів поліпшення фінансового становища комерційного підприємства, не принесуть результату в даному конкретному випадку, він може задовольнити вимогу кредитора і визнати комерційну організацію-боржника банкрутом.

Таке рішення, оформлене у вигляді складання необхідних юридичних документів, тягне за собою застосування цілого ряду процедур щодо компанії, визнаної банкрутом.

конкурсне виробництво

Розподіл майна боржника між кредиторами

Зокрема, стаття 124 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" встановлює, що в разі, якщо організація відповідно до прийнятого судового рішення визнана банкрутом, щодо неї повинно бути порушено конкурсне виробництво.

Ця процедура фактично являє собою розподіл майна боржника між кредиторами, перед якими у нього є непогашені боргові зобовязання. При цьому даний розділ зазначеного нормативно-правового акту визначає, що строк, протягом якого мають бути здійснені всі етапи цієї процедури, становить не більше шести місяців.

Якщо в зазначений термін конкурсному керуючому, відповідальному за проведення всіх необхідних дій, не вдалося завершити повернення коштів кредиторам, зацікавлені учасники можуть клопотати про продовження цього терміну. Така можливість теж передбачена статтею 124 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)", однак вона визначає, що додатковий термін, що відводиться на завершення всіх необхідних процедур, не повинен перевищувати шести місяців.

конкурсна маса

Власність, яка перебуває на балансі організації-боржника на момент відкриття конкурсного виробництва, враховується при визначенні складу майна, за рахунок якого може бути здійснене повернення коштів кредиторам.

Майно компанії боржника

Відповідно до статті 131 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" загальний обсяг такого майна носить назву конкурсної маси. Крім того, склад конкурсної маси включає майно, наявність якого виявлено в ході здійснення виконавчого провадження. Таким чином, зазначене майно теж може бути використано для погашення вимог кредиторів.

Необхідно брати до уваги, що не всі речі, предмети, цінності або грошові кошти, що належать компанії, можуть бути включені до складу ліквідаційної маси і згодом передані кредиторам, які предявили до організації фінансові вимоги. Так, зі складу конкурсної маси необхідно виключити майно, яке вилучено з обороту, і права власності, безпосередньо повязані з особистістю боржника. Наприклад, до числа таких прав можуть ставитися майнові права, засновані на виданої даному фізичній особі ліцензії.

орендоване майно

Крім того, конкурсна маса не включає майно, яким боржники користувалися на правах оренди, оскільки фактично власником зазначеного майна є інший субєкт. Також зі складу конкурсної маси необхідно виключити майно, яке знаходилося у боржника в звязку з тим, що він на прохання власника або на іншій підставі здійснював тимчасове зберігання такого майна.

Таким чином, речі, предмети, цінності і грошові кошти, що знаходилися в користуванні боржника, який не мав на них права власності, що підтверджується необхідними документами, підлягають виключенню з конкурсної маси і не можуть бути використані для повернення грошових коштів кредиторам.

Особливі види власності в складі конкурсної маси

Якщо ж до складу власності підприємства-боржника входять специфічні обєкти, порядок використання яких окремо регламентується чинним законодавством, звернення з ними в якості компонентів, які включає конкурсна маса, має відповідати всім встановленим вимогам.

Архітектурні памятники - культурна спадщина РФЗокрема, мова йде про обєкти, що становлять культурну спадщину Російської Федерації, в число яких входять памятки історії та архітектури, і про соціально значущих обєктах, наприклад, дитячих дошкільних установах, обєктах комунальної інфраструктури і подібних. Чинне законодавство встановлює, що в деяких випадках такі обєкти можуть перебувати у власності комерційної організації: наприклад, великий завод міг утримувати на своєму балансі дитячий садок, який відвідували діти співробітників.

У такій ситуації формування конкурсної маси повинно враховувати специфічний порядок поводження із зазначеними обєктами. Для них передбачена особлива процедура організації торгів з метою отримання грошових коштів, необхідних для повернення кредиторам, яка детально описана в статті 110 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)".

Продаж майна боржника через торги

Крім того, набувачеві таких активів необхідно брати до уваги положення пункту 4 статті 132 зазначеного нормативно-правового акту, який встановлює, що особа, яка вчинила придбання зазначених обєктів у власність, має забезпечувати належний рівень їх збереження і використовувати їх за призначенням. Якщо ж мова йде про те, що якийсь із зазначених видів власності, придбаних на торгах, планується використовувати для надання платних послуг фізичним або юридичним особам, організація, що надає такі послуги, повинна встановлювати тарифи за користування ними, що не перевищують меж, встановлених чинним законодавством.

Склад конкурсної маси

Таким чином, з урахуванням всіх перерахованих вище обмежень, можна констатувати, що конкурсна маса являє собою обсяг майна, який містить в собі такі основні види власності:

Основні засоби комерційної організації-боржника, визнаної банкрутом. Під цим терміном звичайно розуміють машини, обладнання та інші предмети довгострокового використання, що застосовуються організацією в процесі своєї виробничої діяльності. Крім того, до цього виду власності відносяться будівлі і споруди, що використовуються в процесі випуску продукції, дороги, комунальні та інженерні мережі, експлуатований підприємством транспорт і інструменти. Як правило, в якості критерію, на підставі якого визначається, чи належить даний предмет до основних засобів, виступає термін його використання. Так, якщо очікуваний термін використання предмета в виробничих цілях перевищує 1 рік, він відноситься до основних засобів.

Основні засоби підприємства

Оборотні кошти підприємства-боржника, які представляють собою грошові кошти, вкладені в матеріальні активи, необхідні для здійснення виробничої діяльності підприємства. Основна відмінність поняття оборотних коштів від основних полягає в терміні використання цих матеріальних активів з метою організації. Так, до категорії оборотних активів відносяться інструменти, матеріали та інші предмети, очікуваний термін використання яких не перевищує одного року або вкладається в рамки одного виробничого циклу, навіть якщо останній перевищує 1 рік.

Нематеріальні активи організації. Як правило, в рамках процедури банкрутства щодо комерційної компанії до категорії нематеріальних активів відносять власність організації, яка може бути реалізована з метою отримання грошових коштів, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів. Таким чином, категорія нематеріальних активів в зазначеному сенсі включає всілякі патенти, права на товарні знаки, програмне забезпечення та інші обєкти інтелектуальної власності, що підтверджують право даної організації на отримання прибутку від результатів інтелектуальної діяльності.

Нематеріальні активи

Дебіторська заборгованість. Під дебіторською заборгованістю в контексті конкурсного виробництва розуміється непогашена заборгованість кредиторів перед організацією, щодо якої проводиться процедура банкрутства. Наприклад, дебіторська заборгованість може являти собою суму грошових коштів, яку повинен сплатити покупець, набував у компанії вироблений нею товар або послугу, але ще не сплатив її. Крім того, в якості дебіторської заборгованості можуть бути розглянуті непогашені зобовязання постачальників, яким здійснено оплату, але самі необхідні товари не були поставлені. Таким чином, до категорії дебіторської заборгованості відносяться всі непогашені боргові зобовязання контрагентів перед компанією-банкрутом, які можуть бути оцінені в грошовому вираженні.

Інші матеріальні і нематеріальні активи, що знаходяться у власності компанії-боржника.

Визначивши склад конкурсної маси, яка буде використана для повернення грошових коштів, конкурсний керуючий повинен здійснити її оцінку. При цьому пункт 3 статті 131 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" встановлює, що для забезпечення більшої відповідності виробленої оцінки майна боржника його реальної ринкової вартості конкурсний керуючий має право залучати фахівців в області бухгалтерії, фінансів та інших суміжних галузей для здійснення такої оцінки.

Після здійснення оцінки майна конкурсний керуючий повинен організувати торги відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством, і, реалізувавши майно боржника, розрахуватися з кредиторами.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!