You are here

Як і з якою метою при банкрутстві проводиться процедура спостереження?

Зміст:

Основні ознаки банкрутства комерційної компанії

Неспроможність комерційного підприємства є ситуацією, в якій воно виявляється нездатним погасити прийняті ним фінансові зобовязання. такий ключовий ознака банкрутства юридичної особи, передбачений статтею 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)».

банкрутство

При цьому слід мати на увазі, що наслідки наявності даної ознаки, наприклад, процедура спостереження, банкрутство та інші, не наступають відразу ж після того, як закінчився термін погашення фінансових зобовязань: комерційна компанія може вважатися неспроможною не раніше, ніж пройде 3 місяці з того моменту, коли вона повинна була внести грошові кошти відповідно до умов договору, підписаного між нею і контрагентом.

Крім того, слід памятати, що сам по собі факт несплати наявного боргового зобовязання не означає автоматичного переходу юридичної особи в статус фінансово неспроможного. Банкрутство - це складна юридична процедура, що вимагає участі великої кількості осіб і здійснення значного числа необхідних дій для того, щоб визнати ту чи іншу компанію банкрутом.

Банкрутство та добровільна ліквідація фірмиЗокрема, для того щоб ініціювати цю процедуру, потрібно звернення зацікавленої особи до арбітражного суду з заявою, що містить вимогу про визнання неплатника фінансово неспроможним. Таку заяву, в свою чергу, повинно супроводжуватися всіма необхідними документами, що підтверджують наявність в даній ситуації умов, зафіксованих в статті 3 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 р «Про неспроможність (банкрутство)».

При цьому в якості зацікавленої особи, яка відповідно до чинного законодавства має право на звернення до суду з подібним позовом, може виступати сам неплатник, кредитори, перед якими він має непогашені боргові зобовязання, або спеціалізовані органи. Такий список осіб, які мають можливість виступати ініціаторами процедури банкрутства, передбачений пунктом 1 статті 7 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)».

Після того як судовий орган отримав таку заяву і всі документи, що додаються до неї, він повинен розглянути подані його увазі факти і винести рішення про правомочність претензій заявника. У разі якщо вони будуть визнані такими, по відношенню до розглянутій компанії буде розпочато процедура банкрутства. Вона, в свою чергу, передбачає, що арбітражний суд, прийнявши до уваги всі наявні обставини справи і фінансову ситуацію неплатника, повинен буде прийняти рішення про те, яка саме міра в рамках зазначеної процедури буде застосована до нього на першому етапі її реалізації.

Інструменти, що застосовуються при процедурі банкрутства: спостереження, конкурсне виробництво та інші

КомісіяФедеральний закон № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)» передбачає кілька основних варіантів таких заходів, застосування кожної з яких є доцільним у разі наявності певних характеристик і перспектив фінансового становища боржника. При цьому всі розглянуті заходи мають свої процедурні особливості. Зокрема, до зазначених заходів належать:

  • спостереження, основною метою якого є аналіз економічного стану боржника на поточний момент з метою виявлення перспектив відновлення його платоспроможності та погашення наявних зобовязань перед кредиторами;
  • фінансове оздоровлення, в рамках якого основним завданням тимчасового керуючого, призначеного арбітражним судом, є складання графіка погашення наявних заборгованостей і його узгодження з кредиторами;
  • зовнішнє управління, в ході якого керівництво підприємства, яка виявила ознаки неспроможності, позбавляється своїх повноважень з одночасним їх переходом до зовнішнього керуючого, який здійснює керівництво організацією в даний період часу;
  • конкурсне виробництво, яке представляє собою організацію і проведення торгів щодо майна, належного боржнику, кошти від реалізації якого будуть спрямовані на задоволення фінансових вимог кредиторів;
  • мирову угоду, яке може бути застосоване в рамках конкретної процедури банкрутства тільки в разі досягнення між боржником і кредиторами обоюдопріемлемих домовленостей про терміни, умови і порядок погашення наявних заборгованостей.

Обмеження в діяльності компанії в рамках введення спостереження при банкрутствібанкрутство компаніїСтаття 63 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)» встановлює ряд обмежень в рамках проведення процедури спостереження з метою забезпечення найбільш адекватного аналізу фінансового становища компанії на сьогоднішній день, який може дозволити визначити найбільш ефективні способи його поліпшення в максимально короткі терміни.

Так, процедура спостереження вимагає, щоб фінансовий стан боржника, яке повинно піддатися аналізу, підлягає свого роду фіксації: зазначений розділ цього нормативно-правового акта вимагає, щоб накладені арешти, процедури у справах в рамках започаткованих виконавчих проваджень та інші подібні дії були припинені.

При цьому з метою забезпечення обєктивності аналізу в компанії, де введена процедура для спостереження, залучається арбітражний керуючий, який повинен бути компетентним фахівцем в цій галузі і відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством.

Повноваження керівництва організації при спостереженні

Керівництво компаніїА ось повноваження керівництва компанії, яка виявила ознаки банкрутства, спостереження обмежує дуже мало. В цілому можна констатувати, що в період її реалізації директор, головний бухгалтер та інші топ-менеджери цієї компанії зберігають велику частину своїх повноважень.

Разом з тим, стаття 64 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)» встановлює, що існує ряд рішень, прийняття яких має узгоджуватися з арбітражним керуючим, відповідальним за реалізацію процедури банкрутства. До них відносяться великі угоди, повязані з придбанням або продажем майна, а також залучення кредитних коштів, оформлення поручительств за участю даної організації і деякі інші дії.

Крім того, потрібно памятати, що якщо в компанії введені процедури спостереження, чинне керівництво компанії не має права приймати рішення організаційного характеру, наприклад, створювати філії і представництва або реорганізовувати компанію, а також виплачувати дивіденди, випускати облігації і вступати в різні асоціації товариства.

Підпис документівПри цьому в разі, якщо керівництво компанії, щодо якої реалізується процедура банкрутства, порушує встановлені чинним законодавством обмеження в рамках своєї діяльності, стаття 69 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)» надає зовнішньому керуючому право передати в арбітражний суд клопотання про відсторонення його від управління компанією.

Додатковою обовязком, яка покладалася на керівництво компанії-боржника в рамках реалізації процедури банкрутства, стає своєчасне інформування всіх зацікавлених сторін про хід процесу і фінансовий стан компанії.

Так, інформування кредиторів має здійснюватися шляхом надання їм необхідної інформації в ході проведення загальних зборів, а інформування тимчасового керуючого - за допомогою надання йому всіх фінансових і бухгалтерських документів, що відображають діяльність компанії. При цьому в разі, якщо фахівця знадобляться додаткові документи, керівництво компанії має надавати їх арбітражному керуючому на першу його вимогу.Завершення процедури спостереження в рамках банкрутства

У свою чергу, повноваження тимчасового керуючого протягом всього терміну, відпущеного судовим органом на реалізацію процедури спостереження, включають вивчення наданих йому документів з метою пошуку шляхів виходу зі складної фінансової ситуації. В кінці цього терміну він зобовязаний ініціювати перші збори кредиторів, в ході якого він представить їм результати зробленого аналізу і власні висновки, зроблені на його основі.

процедура банкрутства

Крім того, він може порекомендувати зборам вибрати один з інструментів поліпшення фінансового становища компанії на наступних етапах процедури банкрутства, який, на його думку, буде найбільш ефективним в цій ситуації. Наприклад, він може запропонувати зборам зупинити свій вибір на введення фінансового оздоровлення, проте остаточне рішення все ж залишиться за загальними зборами кредиторів.

Слід мати на увазі, що провести таке зібрання і винести те чи інше рішення кредитори повинні не пізніше, ніж за 10 днів до моменту закінчення процедури спостереження. Така вимога встановлена пунктом 1 статті 72 Федерального закону № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002 «Про неспроможність (банкрутство)», оскільки в час, що залишився необхідно буде провести засідання арбітражного суду, який на підставі рішення, прийнятого загальними зборами кредиторів, вибере по відношенню до компанії-боржника ту чи іншу міру з метою дотримання законних прав та інтересів кредиторів.

При цьому якщо з тих чи інших причин збори кредиторів не вдалося провести у встановлений законом термін або присутні не змогли прийти до єдиної думки з приводу того, який саме інструмент поліпшення фінансової ситуації слід застосувати до даної компанії в даному випадку, арбітражний суд може надійти одним з наступних способів.

Якщо причини, за якими на момент закінчення процедури спостереження легітимне рішення загальних зборів кредиторів відсутня, будуть визнані їм поважними, судовий орган може надати їм додатковий час для прийняття необхідного рішення. В іншому випадку суд вправі, взявши до уваги всі обставини справи, самостійно винести рішення про те, який інструмент слід застосувати по відношенню до компанії-банкрута.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!