You are here

Хто такі негідні спадкоємці?

Зміст:

Будь-який громадянин може отримати спадок з волі особи, яка його залишає. Якщо не було складено відповідне розпорядження, розподіл відбувається згідно зі списком черговості, що встановлюється чинним законодавством.

Спадщина

{Reklama1}

Але не варті спадкоємці, якщо їх протиправні дії були доведені в суді, позбавляються права на отримання майна незалежно від того, чи претендують вони на нього згідно із законом або включені в заповіт.

Існує дві категорії громадян, які підпадають під це визначення. До першої категорії належать особи, які внаслідок своїх вчинків втрачають право успадкування, яким володіли по закону. До другої категорії потрапляють громадяни, яких від нього відсторонив суд. Її відмінною рисою є те, що позбавлення прав в такій ситуації не є безумовним. Вирішення даного питання відноситься виключно до компетенції судового органу.

Хто і чому не має права на спадщину?

прийняття спадщиниІснує кілька причин, що призводять до позбавлення прав на майно. Вони визначаються ст.1117 ЦК України:

  1. Покликання до спадкоємства або збільшення частки в ньому є результатом протиправних дій щодо спадкодавця.
  2. Мала місце спроба скоєння чи були здійснені протиправні діяння щодо інших спадкоємців за законом або за заповітом, якщо вони сприяли збільшенню частки здійснив ці діяння громадянина.
  3. Шляхом протиправних дій була порушена остання воля спадкодавця, зазначена в заповіті.
  4. Не можуть претендувати на власність померлого дитини його батьки, яких в судовому порядку позбавили батьківських прав, якщо їх права не були поновлені на час відкриття спадщини.
  5. Судова ухвала, винесена на підставі вимоги зацікавлених в ньому осіб, усуває від участі в спадкуванні громадянина, який не виконував своїх обовязків по утриманню спадкодавця.

написання заповітуДії визнаються протиправними незалежно від того, чи були вони доведені до кінця. Громадянин, їх зробив, позбавляється права на отримання належної йому частки і в тому випадку, коли він діяв не в своїх інтересах, а в інтересах інших осіб. Потерпілою стороною при цьому повинен бути сам спадкодавець або інші його спадкоємці. В окремих випадках, якщо особа при оформленні документів у нотаріуса приховало наявність інших спадкоємців, може бути винесено судове рішення про визнання його негідним отримання майна.У суді ж приймається рішення, чи гідний громадянин, який ігнорував обовязку щодо утримання спадкодавця, претендувати на свою частку. Під змістом розуміється виконання зобовязань по аліментах, встановлених відповідними статтями існуючого законодавства. Як правило, це зобовязання між близькими родичами, які згідно із законом повинні містити один одного в разі втрати працездатності. До розгляду дане питання приймається тільки на підставі позову зацікавленої особи, тобто спадкоємця за законом.

Які дії є протиправними?

До протиправних дій відносяться тільки умисні злочини або проступки, а також замах на їх вчинення. Як показує практика, найчастіше приводом для позбавлення прав є умисне вбивство. В цьому випадку не потрібно окреме рішення судового органу, оскільки достатньою підставою є вирок суду відносно винного. Мотив скоєння злочину в даному випадку ролі не грає. Воно може бути скоєно як з корисливих мотивів, так і з особистих: на ґрунті неприязних відносин, ревнощів, помсти, на побутовому грунті.

Спори про спадщинуРезультатом вбивства є відкриття спадщини або збільшення частки в ньому. Приклад: якщо син вбиває батька, за законом він має право на отримання його майна, але в силу досконалого злочину позбавляється цього права. До збільшення частки в спадщині призводить вбивство брата або сестри, але воно також тягне за собою визнання негідно вбивці як спадкоємця. Однак вбивство з необережності не може служити підставою для позбавлення його вчинила права визнання спадкоємцем.

Що стосується інших протиправних дій, то найчастіше зустрічаються порушення останньої волі заповідача або посягання на свободу її виявлення. Дізнавшись, що в заповіті їх частка зменшена або зовсім відсутня, негідні спадкоємці знищують цей документ, оголошуючи його неіснуючим. Підробка паперів або зміна окремих пунктів, що стосуються способу розпорядження власністю, теж є порушенням останньої волі. Не важливо при цьому, в чиїх інтересах особа вчиняла ці дії: в своїх або кого-небудь ще.

Порушення свободи заповіту може мати місце тільки до його складання і виражається в спонукання до складання, зміни окремих пунктів або вимозі відмови від складання. Крім того, до її порушення може привести примушування згаданих в документі осіб відмовитися від прийняття спадщини на чиюсь користь. Рішення про порушення свободи заповіту приймає судова інстанція. У суді потрібно буде довести, що мали місце протиправні дії.{Reklama2}

Чи можливе відновлення в правах недостойних спадкоємців?

Якщо поведінка громадянина визнано судом як негідну, а спадкодавець до цього моменту помер або не спромігся залишити необхідні розпорядження, права відновити неможливо. Єдиний вихід - подати апеляцію до відповідної судової інстанції. Але щоб принцип свободи розпорядження своєю власністю був збережений, ст.1117 надає громадянину прижиттєву можливість визнання спадкоємцями осіб, які втратили це на право за законом. Наприклад, син вчинив замах на життя батька, який знав про це, і в звязку з цим син втратив право на спадщину. Але він може отримати його внаслідок виявлення останньої волі пробачив його батька. У той же час при відсутності відповідного документа претендувати на майно батька він не зможе.

Автоматично від права прийняття спадщини за законом відбувається усунення матері або батька, які позбавлені батьківських прав. Підставою для цього служить рішення суду. Претендувати на належала дитині власність вони можуть тільки в тому випадку, якщо їх відновили в правах до того, як було відкрито спадщину. Однак вони не позбавляються можливості його отримання за заповітом, зрозуміло, тільки за умови складання документа в їх користь.

Що ще потрібно знати про позбавлення прав на спадщину

До числа осіб, на яких поширюється дія ст.1117, відносяться і ті, кому належить обовязкова частка в спадщині. У разі вчинення умисних протиправних дій вони не можуть на неї претендувати. Виняток становлять неповнолітні у віці до 14-ти років і недієздатні претенденти, щодо яких зазвичай застосовується індивідуальний підхід. Не мають права на свою частину майна ті нащадки громадян, які могли бути його позбавлені із зазначених вище причин, але померли до відкриття спадщини.

Якщо позбавлені права спадкування громадяни все ж встигли отримати майно, воно оголошується придбаним без підстав, тобто незаконним збагаченням. Власники, які отримали власність таким шляхом, зобовязані її повернути. У разі її продажу або використання в їх обовязок входить відшкодування вартості на момент отримання. Відшкодуванню підлягають і доходи, якщо вони були отримані в результаті незаконного володіння засобами або власністю.

Є можливість заперечування останньої волі в суді. Приводом до цього служить доказ того, що спадкодавець не знав про непорядних діях особи, якій він заповів свою власність. Якщо вчинки даного громадянина були такими, що могли призвести до визнання його негідно, то незнання цієї обставини можна розцінювати як складання заповіту під дією обману. В цьому випадку зацікавлена особа може вимагати визнання окремих пунктів документа як недійсних.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення