You are here

Функції арбітражного керуючого при банкрутстві

Зміст:

Сучасна ринкова система вимагає від компаній-виробників товарів і постачальників послуг високої конкурентоспроможності. Але не всі витримують швидкий темп розвитку і або самі сходять з дистанції, або змушені визнати себе банкрутом. Банкрутство неминуче, коли компанія не може задовольнити подані на неї позови про стягнення.

керуючий

При таких обставинах важливу роль відіграє тимчасовий керуючий, який представляє інтереси боржника на стадії спостереження.

Цей етап в процедурі банкрутства настає через 3 дня, після того як арбітражний суд прийме заяву від одного з кредиторів про те, щоб визнати боржника банкрутом. Зазвичай спостереження триває 3 місяці, як виняток воно може бути продовжено до 5 місяців.

Призначення на посаду

За пунктом 1 статті 59 Федерального закону № 127 "Про неспроможність (банкрутство)" від 26.10.2002 тимчасовим керуючим називається особа, затверджене арбітражним судом з реєстру кандидатів, запропонованих кредиторами, а при їх відсутності з числа пройшли реєстрацію в арбітражному суді арбітражних керуючих для спостереження, забезпечення збереження майна боржника, а також володіє іншими повноваженнями відповідно до цього ФЗ.

Оголошення про банкрутствоПри відсутності претендентів арбітражний суд відправляє запит до державного органу у справах про банкрутство і фінансового оздоровлення. Протягом тижня після отримання запиту орган повинен запропонувати відповідну кандидатуру. Тимчасовим керуючим може бути тільки фізична особа. Порядок дій арбітражного суду при затвердженні на посаду передбачений статтею 45 ФЗ № 127.

На практиці нерідко виходить так, що кредитор, який подав до суду заяву, пропонує кандидатуру на посаду тимчасового керуючого. Так як весь процес обмежений термінами, суд приймає цього претендента, який, природно, буде діяти в інтересах кредитора, а не боржника. Однак відповідно до закону неспроможна організація не має права пропонувати будь-кого на цю посаду.

Фізична особа, яка претендує на посаду тимчасового керуючого, має відповідати вимогам, прописаним в статтях 18 і 19 закону "Про неспроможність". До позитивних якостей відносяться:

 • статус індивідуального підприємця (не відноситься до працівників державних органів у справах про банкрутство);
 • реєстрація в арбітражному суді як арбітражного керуючого.

Негативні якості, що перешкоджають призначенню на посаду:

 • зацікавленість щодо боржника або кредитора;
 • якщо особа протягом попередніх 3 років брало участь в управлінні компанії-боржника;
 • не закінчився термін дискваліфікації;
 • судимість.

процедура банкрутстваДія тимчасових керуючих обмежена з моменту призначення до встановлення розпорядника майна. У разі якщо суд прийме рішення про визнання банкрутства і відкриття ліквідаційної процедури - до призначення конкурсного керуючого або до прийняття судом мирової угоди, або до того як суд вирішить відмовити у визнанні банкрутства.У ситуації, коли тимчасовий керівник не здатний виконувати свої обовязки, арбітражний суд призначає на його місце заступника з реєстру претендентів.

Слід зазначити, що при наявності поважних причин посадова особа має право подати клопотання про звільнення його від виконання обовязків до арбітражного суду. При задоволенні клопотання тимчасовий керуючий діє до призначення арбітражним судом нового обличчя.

Права тимчасового керуючого

Особа, призначена судом для спостереження, бере безпосередню участь у справі про визнання банкрутом. Воно має право предявити до арбітражного суду від свого імені вимога про визнання угод недійсними і про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, які були укладені або виконані боржником з порушенням вимог ФЗ № 127. Тому перед укладенням деяких угод керівник неспроможного підприємства письмово інформує тимчасового керуючого про своїх наміри і зобовязаний отримати від посадової особи письмову згоду. До реєстру таких угод входять операції:Оформлення документів

 • за розпорядженням нерухомим майном;
 • за розпорядженням іншим майном, балансова вартість якого перевищує 10% балансової вартості активів боржника;
 • з передачі майна в довірче управління;
 • угод з видачі та отримання позик;
 • з видачі гарантій та поручительств;
 • угод, повязаних з поступкою права вимоги та переведенням боргу.

Виходячи з пункту 1 статті 60 закону "Про банкрутство", тимчасовий керуючий може клопотати в арбітражний суд з метою вжити додаткових заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також заборонити без своєї згоди здійснювати операції, що не входять в пункт 2 статті 58 ФЗ "Про неспроможність "і передавати цінні папери, валютні цінності та інше майно на зберігання третім особам, в тому числі скасувати такі заходи.

Частина 8 пункт 3 статті 58 ФЗ № 127 дає право тимчасового керуючого санкціонувати участь в союзах, асоціаціях, фінансово-промислових групах, холдингах та інших обєднаннях юридичних осіб, які ведуть до правових наслідків.

Заява до арбітражного судуДо функціоналу тимчасового керуючого при банкрутстві відноситься контроль за діяльністю керівника боржника. Тому, якщо керівник укладає збиткові угоди або протидіє керуючому в відновлення платоспроможності організації, призначений керуючий в праві подати клопотання до арбітражного суду, щоб видалити керівника від управління компанією.

Наступне право, яким володіє тимчасовий керуючий, це отримання будь-якої інформації та документів по діяльності боржника, у тому числі відомості конфіденційні і становлять комерційну таємницю (пункт 2 статті 60 Закону).

Стаття 22 Закону закріплює за тимчасовим керуючим винагороду.

Обовязки тимчасового керуючого

Одна з основних обовязків полягає в тому, що тимчасовий керуючий повинен вживати заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, так як він буквально заміщає директора неспроможного підприємства.

В першу чергу він аналізує фінансовий стан боржника, а саме:

 • виявляє виникнення причин банкрутства;
 • визначає ступінь ліквідності майна;
 • якщо вводиться зовнішнє управління, аналізує перспективи і період відновлення платоспроможності;
 • оцінює ринкову вартість бізнесу;
 • пропонує систему заходів, які здатні допомогти боржнику.


Наступним кроком тимчасовий керуючий зобовязаний виявити, чи присутні ознаки фіктивного та умисного банкрутства, до яких відносяться:

 • знищені або виправлені фінансові документи;
 • приховування майна;
 • нездійснення витребування дебіторської заборгованості;
 • явно збиткові угоди;
 • неплатежі кредиторам при фактичній наявності грошових коштів;
 • неможливість знайти місцезнаходження контрагентів, що володіють майном боржника.

Причому органам управління компанією забороняється протидіяти посадовій особі, на його вимогу вони повинні надати необхідну документацію та дотримуватися встановлених законом або судом обмеження. В іншому випадку тимчасовий керуючий має право виконати рішення суду в примусовому порядку. Якщо керівництво організації приховує документи під будь-яким приводом (втрата, крадіжка, пожежа), керуючий клопоче в суд, щоб витребувати від інших підприємств копії документів.

Тимчасовий керуючий зобовязаний встановити реєстр кредиторів боржника, останні протягом 1 місяця повинні предявити розміри своїх вимог. Боржник протягом тижня може в письмовій формі подати свої заперечення про реєстр невстановлених вимог.

Коли арбітражний суд прийме рішення про початок процедури спостереження, керуючий відправляє кредиторам повідомлення, щоб повідомити їх про порушення справи про банкрутство. Він призначає дату і скликає перші збори кредиторів, які мають відбутися за 10 днів до засідання арбітражного суду у справі про визнання банкрутом. Питання, що входять в компетенцію зборів, перераховані в статті 65 Закону.

В кінці спостереження тимчасові посадові особи звітують перед арбітражним судом про виконану роботу, подають відомості про фінансовий стан боржника, готують пропозиції про можливе відновлення платоспроможності боржника.

Відсторонення від посади

На підставі статті 65 глави IV закону "Про банкрутство" арбітражний суд має право зняти тимчасового керуючого з посади в наступних випадках:

 • задоволення скарги про невиконання або неналежне виконання обовязків тимчасового керуючого, що порушує права чи законні інтереси заявника скарги, яке стало чи могло стати причиною збитків боржника або його кредиторів;
 • якщо були виявлені обставини. які перешкоджали призначенню особи тимчасовим керуючим, або вони виникли після;
 • власну заяву тимчасового керуючого;
 • коли саморегульована організація арбітражних керуючих подала клопотання на обличчя, яке вийшло зі складу організації, або за рішенням колегіального органу управління.

Слід зазначити, що до 1 липня 2002 року діяльність арбітражних керуючих підлягала обовязковому ліцензуванню. Проте 13 березня 2002 року був виданий Федеральний закон №28-ФЗ, який вніс зміни в Федеральний закон "Про ліцензування окремих видів діяльності" №128 від 08.08.2001 і скасував ліцензування даного виду діяльності.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!