You are here

Організація зовнішнього фінансового управління

Зміст:

Фінансова неспроможність комерційної організації та її наслідки

Комерційні відносини між компаніями практично завжди мають на увазі певну ступінь довіри партнерів один до одного. Так, звичайна схема взаємодії, як правило, будується таким чином, що одна компанія надає інший послугу або поставляє товар, а через кілька днів отримує оплату на свій банківський рахунок.

банкрутство

Однак в залежності від конкретних умов домовленості між партнерами механізм взаємодії може бути налагоджений і протилежним чином: спочатку одержувач товару або послуги перераховує передоплату, а потім отримує від постачальника необхідні йому предмети або роботи.

Таким чином, часовий проміжок в декілька днів, який зазвичай проходить до того моменту, коли всі домовленості між сторонами виконуються, є звичайною практикою в сучасній російській економіці. Однак якщо цей часовий проміжок затягується, а компанія тим самим порушує умови домовленостей, досягнутих з партнером, то останній може вжити заходів для захисту своїх законних прав та інтересів. Однією з таких заходів є банкрутство відносно компанії-неплатника. В рамках цієї процедури стосовно такої компанії може бути введено зовнішнє управління.

Разом з тим необхідно мати на увазі, що чинне законодавство передбачає чіткі умови, які повинні бути дотримані при реалізації процедури введення зовнішнього управління.

фінансові зобовязання

Зокрема, пункт 2 статті 3 Федерального закону №127 від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" прямо вказує, що ознакою того, що юридична особа є банкрутом, вважається невиконання ним взятих на себе фінансових зобовязань протягом трьох місяців з того дня, в який вони повинні були бути виконані. Отже, після закінчення зазначеного часового періоду кредитор, що вимагає від компанії-неплатника виконання своїх фінансових зобовязань перед ним, має право звернутися до арбітражного суду з позовною заявою про визнання несумлінного партнера банкрутом.

В результаті розгляду такої заяви і всіх обставин конкретної справи арбітражний суд повинен буде прийняти рішення про те, які заходи повинні бути прийняті відносно компанії, яка продемонструвала ознаки, які проявляються під час банкрутства.

Заходи, які можуть бути прийняті відносно компанії, оголошеної банкрутом

Федеральний закон №127 від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" передбачає, що стосовно такої організації можуть бути прийняті наступні варіанти заходів, спрямованих на реалізацію законних прав та інтересів її кредиторів:

неспроможність компанії

  • спостереження, що представляє собою упорядкування та аналіз фінансового стану боржника на поточний момент з метою виявлення можливостей щодо задоволення вимог кредиторів;
  • фінансове оздоровлення, в ході якого зазвичай розробляється графік погашення наявних заборгованостей компанії з урахуванням її фінансових можливостей;
  • конкурсне виробництво, в результаті якого майно компанії, яка продемонструвала ознаки, які проявляються під час банкрутства, підлягає реалізації на торгах для погашення фінансових зобовязань перед кредиторами;
  • зовнішнє управління, в рамках якого керівництво проблемною організацією передається в руки професійного керуючого. У такій ситуації його завданням стає проведення такої фінансової та виробничої політики, яка дозволила б відновити платоспроможність компанії і згодом погасити наявні заборгованості.


Крім того, якщо між компанією-боржником і її кредиторами досягнуто відповідних домовленостей, вони можуть укласти мирову угоду, умови якої цілком залежать від побажань сторін.

Зовнішнє управління і його тимчасові обмеження

Обмеження в управлінні компанією

Рішення про те, що на підприємстві, продемонстрували ознаки, які проявляються під час банкрутства, буде введено зовнішнє управління, вимагає участі відразу декількох зацікавлених сторін та органів, які повинні висловитися на користь такого рішення.

Зокрема, ініціатива про введення щодо комерційної компанії такого заходу повинна належати загальному зборам кредиторів, яке потім звертається до арбітражного суду для затвердження легітимності цієї процедури. При цьому слід мати на увазі, що пункт 2 статті 93 Федерального закону №127 від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" встановлює граничний термін, протягом якого на підприємстві може здійснюватися таке управління.

Згідно вказаного розділу нормативно-правового акта, зовнішнє управління вводиться на термін, що не перевищує 18 місяців. Згодом в разі наявності потреби він може бути продовжений за рішенням арбітражного суду, однак додатковий часовий період, протягом якого на підприємстві буде здійснюватися управління, не може перевищувати 6 місяців.

Таким чином, загальна тривалість періоду введення зовнішнього управління комерційною компанією, яка може бути визнана банкрутом, повинна становити не більше 2 років.

Чинне законодавство встановило такі тимчасові обмеження з метою дотримання законних прав та інтересів кредиторів, оскільки протягом цього періоду зазвичай стає ясно, чи здатне підприємство відновити свою платоспроможність. В іншому випадку арбітражний суд має право обрати інший спосіб для задоволення фінансових претензій кредиторів, наприклад, ввести конкурсне виробництво.

Характер процедури введення зовнішнього управління

Управління підприємством

В ході реалізації процедури управління комерційне підприємство зазвичай продовжує свою діяльність, наприклад, здійснює виробництво або торгівлю. Однак зовнішнє управління, введене на підприємстві, тягне за собою досить серйозні зміни в його роботі.Так, від управління підприємством повністю усувається його колишнє керівництво, а його повноваження переходять до зовнішньому керуючому. При цьому останній має право в залежності від поточних умов, що сформувалися в організації, звільнити колишнє керівництво або запропонувати його представникам перейти на іншу посаду в рамках компанії.

Коли щодо підприємства, яке може бути визнано банкрутом, вводиться зовнішнє управління, повинні бути дотримані вимоги, покликані забезпечити для нього максимально комфортні та ефективні умови відновлення платоспроможності.

Пункт 1 статті 94 Федерального закону №127 від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" встановлює, що всі заходи, які на момент запровадження зовнішнього управління вже були прийняті відносно організації для дотримання законних прав і інтересів кредиторів, підлягають скасуванню. Крім того, в період введення зовнішнього управління процес задоволення вимог кредиторів тимчасово призупиняється, а арешти та інші обмеження щодо майна компанії, яка продемонструвала ознаки, які проявляються під час банкрутства, можуть проводитися тільки арбітражним судом в рамках процедури визнання компанії банкрутом.

Діяльність розпорядника майна

Особливі повноваження у введенні зовнішнього управління чинне законодавство відводить зовнішньому керуючому. Пункт 1 статті 96 Федерального закону №127 від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" говорить, що його кандидатура підлягає затвердженню арбітражним судом. При цьому зазначений розділ даного нормативно-правового акту встановлює, що її твердження має бути здійснене одночасно з прийняттям рішення про те, що підприємство вимагає введення зовнішнього управління.

Вступивши в свої права, зовнішній керуючий повинен спочатку розібратися у всіх аспектах фінансового становища підприємства, що має ознаки, які проявляються під час банкрутства, на поточний момент. Стаття 99 Федерального закону № 127 від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" передбачає, що з цією метою йому належить провести інвентаризацію знаходиться в його розпорядженні майна, вивчити бухгалтерську і статистичну звітність, сформувати реєстр вимог кредиторів при банкрутстві і зробити інші дії , які дозволять йому отримати повну картину фінансового і господарського становища організації.

Після того як вся ця процедура буде їм завершена, зовнішній керуючий повинен сформувати план управління підприємством на період реалізації процедури введення зовнішнього управління, а потім представити його на затвердження зборам кредиторів з тим, щоб вони могли переконатися, що цей план є дотримання їх законних прав та інтересів. Якщо розроблений даними фахівцем в області зовнішнього управління план буде прийнятий зборами кредиторів, надалі йому належить здійснювати свої професійні обовязки в суворій відповідності з ним.

Після того як термін проведення процедури зовнішнього управління, призначений арбітражним судом, закінчиться, фахівець повинен буде знову виступити перед зборами кредиторів, представивши звіт про реалізацію розробленого ним на початковому етапі плану. На цих зборах кредитори отримають можливість оцінити результати діяльності керуючого як в їх відповідно до початкового плану, так і по відношенню до отриманих в результаті його реалізації підсумків. Коли звіт розпорядника майна буде озвучений на зборах кредиторів, цей дорадчий орган повинен прийняти рішення про подальші дії щодо компанії-боржника.

Якщо результати діяльності розпорядника майна виявилися задовільними і привели до відновлення його платоспроможності, воно може перейти до розрахунків з кредиторами і задовольнити їх фінансові вимоги. В іншому випадку збори кредиторів може винести рішення про те, що зовнішнє управління повинно бути продовжено, або про звернення до арбітражного суду з клопотанням про прийняття щодо компанії, яка може бути визнана банкрутом, інших заходів, спрямованих на задоволення законних прав та інтересів кредиторів. Наприклад, в рамках процедури банкрутства може бути ініційовано конкурсне виробництво.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі повідомлення

Увага, тільки СЬОГОДНІ!